Cung Cấp thiết bi chuyển đổi dùng cho công nghiệp
Nhập khảu và phân phối chính thức

Nguồn máy tính, Adapter Dell, Acer, Sony, Asus ...

 
bán buôn bán lẻ bộ dung cụ làm mạng, thiết bị mạng giá tốt !