Cung Cấp thiết bi chuyển đổi dùng cho công nghiệp
Nhập khảu và phân phối chính thức

Bộ gộp, bộ switch VGA , HDMI

 
bán buôn bán lẻ bộ dung cụ làm mạng, thiết bị mạng giá tốt !